På vingar av sång

Karin Grönberg bjuder på en musikalisk resa som kantas av franska chansoner, jazziga godbitar och svenska pärlor. I ett innerligt program funderar hon över livets olika skeenden, på vingar av sång.